Tabela MS Excel w pliku MS Word

Pakiet Office oferuje wiele metod udostępniania informacji między aplikacjami.
Jednym ze sposobów jest kopiowanie i wklejanie. Dane przenoszone są na sztywno jednorazowo, bez połączenia i odświeżania danych, za pomocą schowka pakietu Office.
Drugi sposób to udostępnianie danych Excel jako obiekt połączony z Wordem. Teraz plik Excela jest połączony z Wordem i aktualizują się dane z Excela w Wordzie.
Trzeci sposób to udostępnianie danych z Excel jako obiekt osadzony w Wordzie. Tabela Excela staje się elementem Worda. Dotychczasowy plik Excela nie ma już połączenia z Wordem, staje się jakby „dodatkiem” do Worda.

Niżej pokażę jak połączyć tabelę z Excela z plikiem Worda, aby informacje były aktualizowane automatycznie.
Jeśli dane są przechowywane w pliku programu Excel, a chcesz potrzebne informacje umieścić w pliku programu Word, możesz połączyć te informacje, aby ułatwić aktualizowanie. Na przykład możesz połączyć dane dotyczące najnowszych ocen uczniów z miesięcznym zestawieniem. Miesięczne zestawienie to dokument programu Word, a oceny uczniów znajdują się w arkuszu programu Excel. Po połączeniu dokumentu z arkuszem miesięczne zestawienie będzie aktualizowane automatycznie po każdej aktualizacji ocen uczniów. Inną możliwością jest wstawienie instrukcji z dokumentu programu Word do kilku plików programu Excel. Dzięki skorzystaniu z linku po zaktualizowaniu tych instrukcji aktualne informacje będą wyświetlane we wszystkich plikach programu Excel.

Jak to zrobić?
1. Otwórz plik Microsoft Word i kliknij w miejscu, w którym ma się pojawić tabela Microsoft Excel.
2. W menu Wstaw kliknij polecenie Obiekt, a następnie kliknij pozycję Utwórz z pliku.


3. Znajdź i kliknij plik, który chcesz połączyć, a następnie kliknij pozycję Opcje.


4. Zaznacz pole wyboru Połącz z plikiem.


5. Kliknij przycisk OK.

Tabela Excela połączona jest z plikiem Worda. Oznacza to, że wszystkie zmiany naniesione w Excelu są automatycznie aktualizowane w pliku Worda.

 2,187 total views,  1 views today

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.