Prostowanie perspektywy zdjęcia

Poprzednio pokazałam jak w łatwy sposób wyprostować zdjęcie z wykorzystaniem miarki. Niestety mierka nie zawsze sprawdza się. Przykładowo zdjęcia poniżej nie wyprostujemy z wykorzystaniem mierki, gdyż w tym przykładzie całe zdjęcie ma wypaczoną perspektywę.
Na szczęście w programie Adobe Photoshop stworzono nowe narzędzie o nazwie „Wypaczenie perspektywy”.

Zanim będzie można dopasować perspektywę, należy zdefiniować płaszczyzny obiektów na obrazie wybierając opcję Edycja > Wypaczenie perspektywy. Zapoznaj się ze wskazówką wyświetloną na ekranie i zamknij ją.


Narysuj czworokąt bądź czworokąty odpowiadające powierzchniom budynku na obrazie. Podczas rysowania czworokątów staraj się ustawić ich krawędzie równolegle do linii prostych budynków.

Następnie przełącz się z trybu Układ do trybu Zawijanie.

Są dostępne następujące metody modyfikowania perspektywy:
Przesuń narożniki (punkty) czworokątów odpowiednio do potrzeb. Można na przykład zmienić perspektywę obrazu w taki sposób, aby dla obu stron zdjęcia występował taki sam skrót perspektywiczny. Uzyskana perspektywa przypomina rzeczywisty widok obiektu widzianego z rogu.
Naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift, a następnie kliknij krawędź czworokąta, którą chcesz wyprostować i utrzymać prostą podczas modyfikacji perspektywy. Wyprostowana w ten sposób krawędź jest podświetlana na żółto w trybie Zawijanie. Aby dokładniej dopasować perspektywę, można przesunąć narożniki czworokątów.
W trybie Zawijanie można automatycznie dopasować perspektywę, klikając następujące ikony:

 Automatycznie wyrównuje obraz w pobliżu linii poziomych.
 Automatycznie prostuje obraz w pobliżu linii pionowych.
 Automatycznie prostuje obraz w pionie i poziomie.

A o to gotowy efekt.

 2,324 total views,  2 views today

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.