Spis treści w MS Word

Postanowiłam napisać dzisiaj kilka słów o automatycznym tworzeniu spisów treści w MS Word. Funkcja ta jest szczególnie przydatna przy tworzeniu długich publikacji. Oszczędza nam czas na ręczne sprawdzanie numerów stron, na których zaczynają się poszczególne rozdziały naszej publikacji.

Aby wykonać automatyczny spis treści, który będzie aktualizował się wraz z każdą zmianą w tekście musimy skorzystać z okienka stylów tekstu.

Wpisz tekst nagłówka, a następnie go zaznacz. Kliknij kartę Narzędzia główne i umieść kursor na poszczególnych nagłówkach w galerii Style. Zwróć uwagę, jak po zatrzymaniu kursora na stylu wygląd tekstu w dokumencie zmieni się, przedstawiając podgląd tekstu po zastosowaniu stylu. Kliknij odpowiedni styl.

Jeśli odpowiedniego stylu nie ma na liście, kliknij przycisk Więcej  , aby rozwinąć galerię.

Nagłówek powoduje wyróżnienie tekstu i pomaga czytelnikom znaleźć potrzebne informacje. Korzystanie ze stylów nagłówków ma następujące zalety: umożliwia szybkie tworzenie spisu treści, reorganizację dokumentu i zmianę formatowania projektu bez konieczności ręcznej zmiany tekstu.

Nagłówki te są wyszukiwane w programie Word i używane do utworzenia spisu treści. Spis treści może być aktualizowany za każdym razem, gdy zmienisz tekst nagłówka, sekwencję lub poziom.

Aby dodać spis treści w dokumencie:

  1. Kliknij miejsce, w którym chcesz wstawić spis treści — zwykle na początku dokumentu.
  2. Kliknij pozycję OdwołaniaSpis treści, a następnie wybierz z galerii stylów pozycję Niestandardowy spis treści.

Możesz spersonalizować wyświetlanie spisu treści — na przykład zmienić czcionkę, wybrać liczbę poziomów nagłówków, które mają być wyświetlane, i zdecydować, czy między wpisami a numerami stron mają być widoczne linie kropkowane. Wprowadź zmiany w oknie dialogowym Spis treści. Zaktualizowany wygląd będzie widoczny w obszarach Podgląd wydruku i Sieć Web – podgląd.

Aby dodać kropkowany znak wiodący lub linię kropkowaną między poszczególnymi wpisami a ich numerami stron, kliknij listę Znaki wiodące tabulacji, a następnie kliknij linię kropkowaną. Możesz również wybrać linię kreskowaną albo całkowicie usunąć znak wiodący, pozostawiając puste miejsce.

Aby całkowicie zmienić wygląd spisu treści, kliknij listę Formaty, a następnie kliknij odpowiedni format. Aby zmienić liczbę poziomów wyświetlanych w spisie treści, kliknij pozycję Pokaż poziomy, a następnie kliknij odpowiednią liczbę poziomów.

A tak wygląda mój przykładowy spis treści.

 3,395 total views,  2 views today

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.