MS Excel – AUTOWYPEŁNIENIE

Dzisiaj postanowiłam napisać krótką poradę dotyczącą MS Excela.
Często zdarza nam się robić np. listę obecności w Excelu z kolumną liczba porządkowa lub z dniami miesiąca.
Pokażę jak uzupełnić kolumnę Lp serią danych od 1 do np. 100 i kolumnę data np. od daty 2018-10-12 do daty 2018-11-30.
Istnieją trzy rozwiązania tego zadania:
– wpisywanie ręczne liczb od 1 do 100;
– wykorzystanie uchwytu wypełnienia;
– skorzystanie z opcji seria danych.

Ręczne wpisywanie liczb lub dat jest czasochłonne i można w trakcie wpisywania popełnić błąd. Dlatego ten sposób sprawdza się przy małej ilości danych do wpisywania.

Drugi sposób to skorzystanie z uchwytu wypełnienia (czerwona strzałka na rysunku poniżej).
Wystarczy lewym klawiszem myszki wcisnąć ten uchwyt i trzymając go wciśnięty przesuwać myszkę w dół, a cyfry będą zwiększały się automatycznie.

Możesz zauważyć , że w kolumnie po lewej liczby zwiększały się co 2, a w kolumnie środkowej co 1. Aby ustalić dowolną wartość kolejnych liczb należy w pierwsze pole wpisać liczbę początkową (np. 1), a w drugie pole kolejną liczbę (np. 3, 5 itp.). Program Excel sam wyliczy kolejne liczby do wpisywania w pola.

Trzeci sposób to skorzystanie z opcji seria danych.
Przed zastosowaniem serii danych komórka w naszym przykładzie F3 powinna być aktywna oraz uzupełniona początkową datą. Z karty Narzędzia główne z grupy Wypełnij należy wybrać Seria danych.

Z okna Serie zaznaczamy kolumny, w Typ wybieramy Datę, natomiast w polu Jednostka daty ustawiamy wartość Dzień. W polu Wartość końcowa wpisujemy datę do której Excel ma uzupełnić pola w wierszach. Po kliknięciu przycisku OK Excel uzupełni brakujące daty.


A oto gotowy efekt.

 

 2,938 total views,  1 views today

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.