Zdalne nauczanie – platformy edukacyjne pomocne w komunikacji

MICROSOFT TEAMS

Uczniowie, studenci i nauczyciele mogą bezpłatnie korzystać z pakietu Office 365 Education, zawierającego programy Word, Excel, PowerPoint i OneNote, a teraz także Microsoft Teams oraz dodatkowe narzędzia do pracy w klasie.

Bezpłatny pakiet Office365 A1 dla Edukacji

Usługa Microsoft Office 365 to dedykowany uczniom i nauczycielom zestaw nowoczesnych narzędzi do komunikacji i współpracy w chmurze, dostępnych w dowolnym miejscu i czasie, z dowolnego urządzenia.

Office 365 usprawnia pracę szkoły w wielu obszarach działań , m.in. współpracy między dyrekcją i pracownikami, czy w prowadzeniu zajęć z zastosowaniem innowacyjnych metod nauczania, podnosząc przez to kompetencje cyfrowe uczniów i nauczycieli.

Z Office 365 dyrekcja szkoły, nauczyciele, pracownicy administracyjni oraz uczniowie będą mogli korzystać, między innymi z:

  • aplikacji Office Online, m.in. Word Online, Excel Online, PowerPoint Online,
  • szkolnej poczty e-mail,
  • wirtualnego dysku OneDrive o pojemności 5TB dla każdego do przechowywania i dzielenia się plikami,
  • aplikacji edukacyjnych, m.in. Sway do tworzenia multimedialnych prezentacji, Forms do tworzenia testów i quizów, Microsoft Teams do nowoczesnej pracy w zespołach, OneNote Class Notebook do tworzenia notesów zajęć.

Pakiet Office 365 pozwala uczniom oraz nauczycielom na:

  • edytowanie i udostępnianie plików na wielu urządzeniach (komputer, telefon, tablet) bezpośrednio w przeglądarce internetowej,
  • pracę wielu użytkowników na jednym dokumencie,
  • równoczesne edytowanie wszystkich dokumentów programu,
  • OneNote przez wielu użytkowników w czasie rzeczywistym oraz możliwość wyświetlania informacji o osobach, które aktualnie korzystają z tych dokumentów,
  • jednolite formatowanie dokumentów, niezależnie od tego, czy użytkownicy oglądają je przy użyciu aplikacji Office Online, czy też komputerowego pakietu Office,
  • przeglądanie dokumentów w wysokiej jakości.

W dobie obecnego kryzysu nauczyciele muszą znaleźć swój sposób na prowadzenie zajęć online. Pakiet Office 365 umożliwia to dzięki programowi Teams.

Microsoft Teams to wspólny obszar roboczy widoczny pod postacią czatu dla współpracujących ze sobą osób. Jednak w przeciwieństwie do zwykłego czatu, Teams w jednym miejscu gromadzi nie tylko konwersacje, ale także pliki, narzędzia, kalendarz, planowanie spotkań, dostęp do różnego typu botów zwiększających produktywność i wiele więcej.

Dzięki funkcjom obsługi zajęć w usłudze Teams nauczyciele mogą zarządzać codziennymi zadaniami. Usługa Teams pozwala im szybko i sprawnie tworzyć plany zajęć przy użyciu danych uczniów, udostępniać pliki i materiały szkoleniowe, publikować ogłoszenia, tworzyć grupy zajmujące się określonymi zadaniami i monitorować ich postępy, tworzyć, przesyłać i oceniać testy, przekazywać wiedzę w spersonalizowany sposób przy użyciu aplikacji Notes zajęć w programie OneNote, a także przesyłać, odbierać i oceniać zadania domowe.

Ze względu na to, że usługa Teams jest cyfrowym centrum informacyjnym, uczniowie mogą współpracować w każdym miejscu i czasie oraz na każdym urządzeniu, nauczyciele mogą się ze sobą komunikować i rozwijać w ramach zawodowych grup edukacyjnych, a władze instytucji mogą swobodnie komunikować się i współpracować z całym personelem.

Za pomocą aplikacji możemy tworzyć zespoły o ściśle określonych poziomach dostępu i możliwości współpracy.

 

Jak widać na poniższym rysunku, nauczyciel może dodać notes zajęć OneNote, w którym – wykorzystując podział nauczyciel/uczeń – przygotowuje materiały do lekcji, prowadzi zajęcia, przydziela zadania domowe czy nawet przegląda notatki uczniów w ramach prowadzonego przedmiotu.

Dodatkowo, w ramach zespołu nauczyciel może utworzyć zadanie dla swoich uczniów, zdefiniować termin wykonania i rodzaj dokumentu, jaki powinien zostać przysłany przed terminem wykonania.

W przypadku prowadzenia kilku klas lub zajęć przez danego nauczyciela albo uczestniczenia w nich jako uczeń może pojawić się problem dotyczący tego, które zadania i na kiedy powinny zostać wykonane. Na panelu z lewej strony okna znajduje się zakładka Zadania, w której możemy podejrzeć zadania już przez nas utworzone do wykonania.

Teams może znacznie usprawnić współpracę pomiędzy nauczycielem, a uczniami poprzez dostarczenie zintegrowanego narzędzia, jednocześnie zapewniając dostęp do bezpiecznej platformy umożliwiającej komunikację i przechowywanie danych.

 

Google ClassRoom

Zawieszenie zajęć szkolnych na kilka tygodni postawiło bardzo trudne zadanie przed nauczycielami i szkołami. Wszyscy zastanawiają się jak zorganizować lekcje, kiedy uczniowie muszą pozostać w domu. Dużym ułatwieniem może być pakiet Google Classroom. System ten pozwala tworzyć zadania i oceniać rozwiązania, udostępniać pliki i komunikować się z uczniami. Narzędzie jest darmowe dla szkół i uczelni.

Korzystanie z Google Classroom nauczyciel zaczyna od utworzenia odpowiednich klas (np. „Matematyka 2D”, „Informatyka 3C”.

Następnie zaprasza do klasy swoich uczniów. Może to zrobić e-mailowo, wysyłając im zaproszenia albo upraszczając proces podając uczniom kod danej klasy widoczny pod jej nazwą. Uczeń po zalogowaniu się do Google Classroom podaje wtedy tylko kod i zostaje dopisany do listy danej klasy.

Z poziomu nauczyciela wszystkie wydarzenia są widoczne jako strumień wiadomości.

Mogą nimi być choćby utworzone lekcje, zadania czy quizy albo pytania od uczniów (jeśli nauczyciel udostępni możliwość ich zadawania). Do zadań można dodawać opisy i wskazówki oraz załączniki, na przykład pliki z własnego komputera, z dysku Google albo filmy z YT. Zawczasu można określić, kiedy pojawi się plik z daną lekcją czy zadaniem, co umożliwia przygotowanie zajęć z wyprzedzeniem i udostępnienie ich o określonej porze danego dnia. Każde polecenie można skierować do wszystkich lub do wybranych uczniów i określić termin wykonania zadanej pracy.

Google Classroom daje dostęp do kalendarza, co ułatwia przejrzenie zadań i terminów ich wykonania.

Ważną opcją jest możliwość dodania do klasy innych nauczycieli (na przykład jeśli prowadzą zajęcia równolegle) oraz rodziców, co pozwala im na kontrolowanie postępów swoich dzieci.

Narzędzia kontroli dla nauczycieli są znacznie bardzo rozbudowane. Najprostsze to możliwość szybkiego sprawdzenia według zadań (czy wszyscy je odrobili) lub według uczniów (czy każdy wykonał zadane prace). Podobnie w osobnej zakładce można otworzyć listę ocen. W ustawieniach można ustawić odpowiedni system i skalę oceniania.

Google Classroom może być świetna pomocą nie tylko w sytuacja wyjątkowych, kiedy zajęcia szkolne są odwołane, ale także jako nowoczesne narzędzie organizujące i ułatwiające pracę nauczyciela i uczniów. Co ważne, po zakończeniu roku szkolnego klasę można zarchiwizować i wszystkie stworzone lekcje i zadania wykorzystać w kolejnych latach.

 11,294 total views,  2 views today

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.