The summer – język angielski w przedszkolu

Tym razem szukałam ciekawych pomysłów na zajęcia z języka angielskiego. Pierwszy pomysł dotyczy czynności wakacyjnych, letnich. Nazwałam go roboczo „the summer”. Zaś drugi pomysł na zajęcia to słówka związane z miejscem spędzania wolnego czasu. Roboczo nazwany „the summertime”.

  1. „The summer”

Zestaw słówek do wprowadzenia, utrwalania:

Swim  – pływać

ride a bike  – jeździć na rowerze

surf  – pływać na desce

hike  – wspinać się

camp   – obozować

play   – grać

 

„Summer song for kids” – Zapoznanie się ze słownictwem poprzez zabawy przy piosence:

Tekst: Chorus:

What do you like to do in the summer?

In the summer   x2

 

Verse 1: I like to swim

I like to bike

I like to surf

I like to hike

 

Verse 2: I like to read

I like to camp

I like to play

I like to dance

 

„Spider’s catching” – Zabawa ruchowa – gdy leci muzyka dziecko tańczy w dowolny sposób. Gdy nauczyciel zatrzyma piosenkę, dziecko zatrzymuje się i wytrzymuje bez ruchu do ponownego włączenia muzyki.

 

„What am I doing?”  – zabawa dydaktyczna. Nauczyciel pokazuje czynność, a dziecko nazywa pokazywaną czynność. Następuje zmiana. Bawimy się tak długo, aż wszyscy uczestnicy będą mieli możliwość udziału w zabawie.

I like …. – zabawa słowna. Rozkładamy karty obrazkowe na stole. Przypominamy sobie nazwy wszystkich czynności. Dzieci próbują dokończyć zdanie co lubią robić latem. np. I like to bike   – lubię jeździć na rowerze.

„The summer” – praca plastyczna Dziecko rysuje jak chciałoby spędzić lato.

„Boom chicka boom” – zabawa muzyczno-ruchowa. Dziecko tańczy do piosenki razem z bohaterami piosenki. A oto link: https://www.youtube.com/watch?v=hfZ-438DrIs

 

„Summertime” 

„I love summertime” – Taniec i  zabawa przy piosence  https://www.youtube.com/watch?v=Xg5i9rxxuJM

Tekst:

I love summertime (4 x)

I really like the beach, I really like the ocean, And all the creatures in the sea, I want to see in motion

Beach, Ocean, Palm trees, In the sun! (chorus)

 

I love summertime (4 x)

I really like the woods, I really like the river, The sun is hot in the sky, But the water makes me shiver

Forest, River, Mountains, In the sun!

 

I love summertime (4 x)

I really like the city, I really like the streets, Everyone’s out day and night, Eating lots of treats

Streets, Parties, Ice Cream, In the sun!

 

„Flashcards” – zabawa plastyczna Dzieci wykonują karty obrazkowe do słownictwa (miejsc spędzania wakacji).

Beach – plaża

Ocean – ocean

Palm trees – palmy

Forest – las

River – rzeka

Mountains – góry

Ice Cream – lody

 

“Beach, ocean or forest” – praca plastyczna. Zadaniem dzieci jest wykonanie pracy z wykorzystaniem dostępnych nieużytków tj. folia, kartoniki, kawałki traw, rolek po ręcznikach papierowych itp.

„Holiday” – zabawa słowna. Dziecko posiada piłeczkę i wymienia słówko po angielsku, następnie rzuca piłeczkę do innego dziecka. Kolejne dziecko podaje słowo w języku angielskim i rzuca piłeczkę do kolejnej osoby. Zasada: nie powtarzamy słówka powiedzianego przez poprzednika.

„Let`s count” – zabawa matematyczna. W pojemniku z piaskiem umieszczamy muszelki. Zadaniem dzieci jest wydobycie ich z piasku i policzenie.

„Fish” – zabawa zręcznościowa. W pojemniku umieszczamy papierowe rybki z napisami/obrazkami miejsc wakacyjnych. Dzieci łowią rybki i nazywają miejsce, które udało im się wyłowić.

„Kalambury” – zabawa dydaktyczna. Dziecko pokazuje miejsce wakacyjne, a pozostali uczestnicy odgadują. Następuje zmiana.

„Bye, bye, goodbye” – zabawa ruchowa do piosenki. Oto link https://www.youtube.com/watch?v=PraN5ZoSjiY

 

 

 

 9,185 total views,  56 views today

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.